Skip to main content
icon important
Your web browser CCBot v2.0 is out of date. You may not be able to complete the registration. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

Cofrestru busnes bwyd

Pan fyddwch chi'n dechrau busnes bwyd newydd neu'n cymryd yr awenau mewn busnes sy'n bodoli eisoes, mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'ch awdurdod lleol. Dylech wneud hyn o leiaf 28 diwrnod cyn dechrau masnachu neu cyn i weithrediadau bwyd ddechrau.

Wrth fynd ati i gofrestru eich busnes, mae’n bosibl y byddwch yn dod ar draws ambell derm arbenigol. Rydym ni wedi disgrifio’r rhain isod:

Gweithredwr busnes bwyd

Y gweithredwr yw'r person, yr elusen neu'r cwmni sy'n gwneud y penderfyniadau am y busnes bwyd. Nhw sy'n penderfynu beth mae'n ei weini a sut mae'n gweithredu.

Sefydliad

Y sefydliad yw lleoliad neu safle eich busnes bwyd. Os yw'n fusnes bwyd symudol, defnyddiwch y lleoliad lle mae'n cael ei storio dros nos fel rheol.

Awdurdod Lleol sy’n cofrestru

Cyngor Gwynedd Council yw'r awdurdod lleol y bydd eich cofrestriad yn cael ei anfon ato. Ai hwn yw'r awdurdod lleol cywir ar gyfer eich busnes? Os ydych chi'n ansicr, defnyddiwch y ddolen Cofrestru Busnesau Bwyd i wirio gan ddefnyddio lleoliad neu safle eich busnes bwyd.